Dzieci - opis zajęć

 • OPIS ZAJĘĆ DLA DZIECI

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dla dzieci

  Żłobek Żółta Kaczuszka zaprasza Dzieci od 1 do 3 roku życia.

  W Żłobku Żółta Kaczuszka najważniejsze jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Dbając o najwyższy poziom edukacji oraz jak najlepsze przygotowanie Państwa dzieci do podjęcia nauki w szkole, nasze przedszkole w ramach czesnego realizuje zajęcia dydaktyczne w oparciu o sprawdzone programy zgodne z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. 

  Personel z wyższym wykształceniem pedagogicznym zapewnia wszechstronny rozwój Waszym Dzieciom. Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne,.

  W ramach opłaty stałej, poza treściami programowymi zalecanymi przez Ministerstwo Edukacji, oferujemy pakiet zajęć: 

  • Naukę języka angielskiego
  • Zajęcia ruchowo-taneczne
  • Zajęcia plastyczne
  • Zajęcia gimnastyczne
  • Zajęcia umyzykalniające
  • Rytmikę

   

  Zajęcia ruchowo-taneczne

  W naszym Żłobku proponujemy ciekawe zajęcia taneczne, które obejmują ćwiczenia na koordynację ruchową, poczucie rytmu, gimnastykę, zabawy ruchowe przy specjalnie dobranej muzyce.

  Dziecko używając swego ciała w różnych sytuacjach, nie tylko eksploruje je, ćwiczy i doskonali, ale również poznaje siebie i swoje otoczenie. Ćwiczenia ruchowo – taneczne zaspokajają nie tylko potrzeby ruchowe Dziecka, ale także rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych:

  • spostrzegawczość;
  • pamięć;
  • koncentrację uwagi;
  • szybką reakcję;
  • koordynację wzrokowo – ruchową;
  • orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni;

   

  Aktywizują także ciało i umysł Dziecka:

  • rozwijają wyobraźnię;
  • mobilizują do działania;
  • dostarczają nowych wrażeń i doświadczeń w zakresie komunikacji i współdziałania w grupie;
  • wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną;
  • uczą świadomego panowania nad ruchem ciała;

  Dzieci lubią tańczyć, taniec jest dla nich wspaniałą formą zabawy. W przedszkolu uczymy Dzieci prostych form tanecznych stosowanych podczas zabaw dziecięcych.

  Dzieci z zajęć tanecznych czerpią radość i zadowolenie. W takcie zajęć tanecznych każda dziewczynka staje się księżniczką na balu, a każdy chłopiec przeistacza się w swego muzycznego idola… Naprawdę, taniec sprawia, że bajki stają się rzeczywistością.

   

  Zajęcia plastyczne

  Zajęcia plastyczne to zajęcia, do których przywiązujemy szczególną uwagę. Wierzymy, bowiem, że uczestnictwo Dziecka w zajęciach plastycznych pozwala wspomagać jego rozwój w wielu płaszczyznach i swobodnie kształtować umiejętności niezbędne w dalszej edukacji:

  • koncentrację;
  • biegłość czytania i pisania;
  • kreatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;

  Osobowość Dziecka kształtuje się od wczesnego dzieciństwa, a znaczenie kluczowe w tym rozwoju ma wiek przedszkolny, gdy Dziecko doznaje pierwszych przeżyć wizualno – estetycznych, a jego mózg jest najbardziej chłonny. Dlatego proponując zajęcia plastyczne mamy na celu:

  • uwrażliwienie na piękno, pobudzenie spontanicznego wyrażania uczuć oraz odkrywanie możliwości twórczych przez Dzieci;
  • pokazanie możliwości wypływających z różnych technik i oswajanie z różnorodnością tworzyw plastycznych;
  • nauczenie właściwego użycia narzędzi, materiałów oraz sposobu pracy;
  • pobudzanie do samodzielnej twórczej aktywności, rozwijanie wyobraźni;
  • doskonalenie sprawności motorycznej i manualnej pod kontrolą wzroku;
  • współdziałanie obu rąk: udział całej dłoni wraz z końcami palców;
  • rozbudzenie zainteresowania kolorem, kształtem, fakturą i materią;
  • odkrywanie zależności i kierunków przestrzennych (środek – obwód, góra – dół);
  • przeniesienie na działania plastyczne poczucia kształtu (punkt, linia, plama, bryła, płaszczyzna), przestrzeni (światło), ruchu i barwy;
  • wspieranie poczucia własnej wartości dzieci i samodzielności w działaniu, jak i w ich pracy zespołowej;

   

  Zajęcia gimnastyczne

  Gimnastyka stosowana w wieku przedszkolnym ma na celu ogólny rozwój, wzmocnienie organizmu oraz kształtowanie prawidłowej postawy. Stosując ją należy mieć na uwadze fizyczne możliwości dzieci w danym wieku, a proces wychowania fizycznego podporządkować właściwościom rozwijającego się organizmu.

  Wiek przedszkolny to okres intensywnego wzrostu organizmu, a od rozwijania sprawności ruchowej zależy dalszy przebieg jego rozwoju fizycznego.

  Zajęcia z gimnastyki w naszym żłobku zawsze dopasowujemy do fizycznych możliwości Dziecka, podporządkowujemy je właściwościom rozwijającego się organizmu. Zajęcia prowadzone są w atrakcyjny sposób tak, aby zainteresować Dziecko i zachęcić do wspólnej zabawy ruchowej.

  Na zajęciach wykorzystujemy najprostsze rodzaje chodu, biegu, rzutu, skoku, pełzania, czworakowania i ćwiczeń równowagi. Podczas gimnastyki Dzieci korzystają z takich pomocy jak obręcze, szarfy, woreczki, piłki.

   

  Zajęcia umuzykalniające

  Dzieci bardzo pozytywnie odbierają zajęcia muzyczne, kochają muzykę i dźwięki. Każde Dziecko ma wewnętrzną potrzebę śpiewu, tańca zabawy.

  Poprzez zajęcia umuzykalniające Dzieci aktywnie uczestniczą w śpiewaniu, biorą udział w zajęciach ruchowych, kształcą poczucie rytmu, nabierają umiejętności współpracy w grupie.

  Spotkania z muzyką mają ogromny wpływ na rozwój aparatu mowy, słuchu muzycznego oraz wyobraźni.

  Zajęcia umuzykalniające dają Dzieciom radość i odprężenie. Celem zajęć jest zaproszenie Dzieci do radosnego kontaktu z muzyką.

  W naszym Żłobku staramy się właściwie kierować edukacją muzyczną Dzieci, wdrażamy je do estetycznego i emocjonalnego przeżywania muzyki. Kształtujemy w nich przeświadczenie, że kontakt z muzyką jest nie tylko potrzebny, ale przede wszystkim atrakcyjny, dostarczający wielu pozytywnych wrażeń i emocji. Dbamy o to, by sama muzyka, formy kontaktu z nią oraz metody jej opanowywania podobały się przedszkolakom. Staramy się, aby zajęcia były interesujące, różnorodne, wywoływały u dzieci uśmiech i zadowolenie.

   

  Nauka języka angielskiego

  Metoda nauki języka angielskiego w naszym Przedszkolu jest przyjazna Dziecku, nastawiona na komunikację. Dla naszych przedszkolaków został opracowany program oparty na nauczaniu języka angielskiego w sposób naturalny, czyli poprzez zabawę. Zajęcia to specjalnie opracowane wierszyki, piosenki, gry i zabawy a równocześnie nauka i utrwalanie poznanych słówek.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress