Dzieci starsze - oferta

 • Przedszkole Żółta kaczuszka zaprasza Dzieci od 3 do 5 roku życia.

  W Przedszkolu Żółta Kaczuszka najważniejsze jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Dbając o najwyższy poziom edukacji oraz jak najlepsze przygotowanie Państwa dzieci do podjęcia nauki w szkole, nasze przedszkole w ramach czesnego realizuje zajęcia dydaktyczne w oparciu o sprawdzone programy zgodne z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. 

  Personel z wyższym wykształceniem pedagogicznym zapewnia wszechstronny rozwój Waszym Dzieciom. Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne,.

  W ramach opłaty stałej, poza treściami programowymi zalecanymi przez Ministerstwo Edukacji, oferujemy pakiet zajęć: 

  Naukę języka angielskiego

  Zajęcia ruchowo-taneczne

  Zajęcia plastyczne

  Zajęcia gimnastyczne

  Zajęcia umyzykalniające

  Rytmikę

  Gotowankowo

   

  Zajęcia ruchowo-taneczne

  W naszym Przedszkolu proponujemy ciekawe zajęcia taneczne, które obejmują ćwiczenia na koordynację ruchową, poczucie rytmu, gimnastykę, zabawy ruchowe przy specjalnie dobranej muzyce.

  Dziecko używając swego ciała w różnych sytuacjach, nie tylko eksploruje je, ćwiczy i doskonali, ale również poznaje siebie i swoje otoczenie. Ćwiczenia ruchowo – taneczne zaspokajają nie tylko potrzeby ruchowe Dziecka, ale także rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych:

  • spostrzegawczość;
  • pamięć;
  • koncentrację uwagi;
  • szybką reakcję;
  • koordynację wzrokowo – ruchową;
  • orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni;

   

  Aktywizują także ciało i umysł Dziecka:

  • rozwijają wyobraźnię;
  • mobilizują do działania;
  • dostarczają nowych wrażeń i doświadczeń w zakresie komunikacji i współdziałania w grupie;
  • wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną;
  • uczą świadomego panowania nad ruchem ciała;

  Przedszkolaki lubią tańczyć, taniec jest dla nich wspaniałą formą zabawy. W przedszkolu uczymy Dzieci prostych form tanecznych stosowanych podczas zabaw dziecięcych.

  Dzieci z zajęć tanecznych czerpią radość i zadowolenie. W takcie zajęć tanecznych każda dziewczynka staje się księżniczką na balu, a każdy chłopiec przeistacza się w swego muzycznego idola… Naprawdę, taniec sprawia, że bajki stają się rzeczywistością.

  Zajęcia plastyczne

  Zajęcia plastyczne to zajęcia, do których przywiązujemy szczególną uwagę. Wierzymy, bowiem, że uczestnictwo Dziecka w zajęciach plastycznych pozwala wspomagać jego rozwój w wielu płaszczyznach i swobodnie kształtować umiejętności niezbędne w dalszej edukacji:

  • koncentrację;
  • biegłość czytania i pisania;
  • kreatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;

  Osobowość Dziecka kształtuje się od wczesnego dzieciństwa, a znaczenie kluczowe w tym rozwoju ma wiek przedszkolny, gdy Dziecko doznaje pierwszych przeżyć wizualno – estetycznych, a jego mózg jest najbardziej chłonny. Dlatego proponując zajęcia plastyczne mamy na celu:

  • uwrażliwienie na piękno, pobudzenie spontanicznego wyrażania uczuć oraz odkrywanie możliwości twórczych przez Dzieci;
  • pokazanie możliwości wypływających z różnych technik i oswajanie z różnorodnością tworzyw plastycznych;
  • nauczenie właściwego użycia narzędzi, materiałów oraz sposobu pracy;
  • pobudzanie do samodzielnej twórczej aktywności, rozwijanie wyobraźni;
  • doskonalenie sprawności motorycznej i manualnej pod kontrolą wzroku;
  • współdziałanie obu rąk: udział całej dłoni wraz z końcami palców;
  • rozbudzenie zainteresowania kolorem, kształtem, fakturą i materią;
  • odkrywanie zależności i kierunków przestrzennych (środek – obwód, góra – dół);
  • przeniesienie na działania plastyczne poczucia kształtu (punkt, linia, plama, bryła, płaszczyzna), przestrzeni (światło), ruchu i barwy;
  • wspieranie poczucia własnej wartości dzieci i samodzielności w działaniu, jak i w ich pracy zespołowej;

  Zajęcia gimnastyczne

  Gimnastyka stosowana w wieku przedszkolnym ma na celu ogólny rozwój, wzmocnienie organizmu oraz kształtowanie prawidłowej postawy. Stosując ją należy mieć na uwadze fizyczne możliwości dzieci w danym wieku, a proces wychowania fizycznego podporządkować właściwościom rozwijającego się organizmu.

  Wiek przedszkolny to okres intensywnego wzrostu organizmu, a od rozwijania sprawności ruchowej zależy dalszy przebieg jego rozwoju fizycznego.

  Zajęcia z gimnastyki w naszym Mini-Przedszkolu zawsze dopasowujemy do fizycznych możliwości Dziecka, podporządkowujemy je właściwościom rozwijającego się organizmu. Zajęcia prowadzone są w atrakcyjny sposób tak, aby zainteresować Dziecko i zachęcić do wspólnej zabawy ruchowej.

  Na zajęciach wykorzystujemy najprostsze rodzaje chodu, biegu, rzutu, skoku, pełzania, czworakowania i ćwiczeń równowagi. Podczas gimnastyki Dzieci korzystają z takich pomocy jak obręcze, szarfy, woreczki, piłki.

  Zajęcia umuzykalniające

  Dzieci bardzo pozytywnie odbierają zajęcia muzyczne, kochają muzykę i dźwięki. Każde Dziecko ma wewnętrzną potrzebę śpiewu, tańca zabawy.

  Poprzez zajęcia umuzykalniające Dzieci aktywnie uczestniczą w śpiewaniu, biorą udział w zajęciach ruchowych, kształcą poczucie rytmu, nabierają umiejętności współpracy w grupie.

  Spotkania z muzyką mają ogromny wpływ na rozwój aparatu mowy, słuchu muzycznego oraz wyobraźni.

  Zajęcia umuzykalniające dają Dzieciom radość i odprężenie. Celem zajęć jest zaproszenie Dzieci do radosnego kontaktu z muzyką.

  W naszym Przedszkolu staramy się właściwie kierować edukacją muzyczną Dzieci, wdrażamy je do estetycznego i emocjonalnego przeżywania muzyki. Kształtujemy w nich przeświadczenie, że kontakt z muzyką jest nie tylko potrzebny, ale przede wszystkim atrakcyjny, dostarczający wielu pozytywnych wrażeń i emocji. Dbamy o to, by sama muzyka, formy kontaktu z nią oraz metody jej opanowywania podobały się przedszkolakom. Staramy się, aby zajęcia były interesujące, różnorodne, wywoływały u dzieci uśmiech i zadowolenie.

  Gotowankowo

  Są to zajęcia, podczas  których Dzieci poznają nowe smaki, zapachy, faktury, uczą się samodzielnie przygotowywać smaczne potrawy, a przede wszystkim doskonale się bawią.

  Pod czujnym okiem swoich wychowawczyń, Dzieci mają możliwość samodzielnego przygotowania rozmaitych potraw, które potem kosztują. Zajęcia uczą Dzieci przede wszystkim czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz estetycznego ich podawania, rozwijają u Dzieci wrażliwość kulinarną.

  Przygotowując wspólnie posiłki Dzieci uczą się współdziałania oraz spędzania ze sobą miło czasu. Zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych. 

  Nauka języka angielskiego

  Metoda nauki języka angielskiego w naszym Przedszkolu jest przyjazna Dziecku, nastawiona na komunikację. Dla naszych przedszkolaków został opracowany program oparty na nauczaniu języka angielskiego w sposób naturalny, czyli poprzez zabawę. Zajęcia to specjalnie opracowane wierszyki, piosenki, gry i zabawy a równocześnie nauka i utrwalanie poznanych słówek.

 • Przedszkole Żółta kaczuszka zaprasza Dzieci od 3 do 5 roku życia.

  W Przedszkolu Żółta Kaczuszka najważniejsze jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój. Dbając o najwyższy poziom edukacji oraz jak najlepsze przygotowanie Państwa dzieci do podjęcia nauki w szkole, nasze przedszkole w ramach czesnego realizuje zajęcia dydaktyczne w oparciu o sprawdzone programy zgodne z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. 

  Personel z wyższym wykształceniem pedagogicznym zapewnia wszechstronny rozwój Waszym Dzieciom. Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne,.

  W ramach opłaty stałej, poza treściami programowymi zalecanymi przez Ministerstwo Edukacji, oferujemy pakiet zajęć: 

  Naukę języka angielskiego

  Zajęcia ruchowo-taneczne

  Zajęcia plastyczne

  Zajęcia gimnastyczne

  Zajęcia umyzykalniające

  Rytmikę

  Gotowankowo

  Nauka odbywa się w sposób niezauważalny dla dziecka. Dzieci podzielone są na małe grupy, a zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

  Zajęcia ruchowo-taneczne

  W naszym Przedszkolu proponujemy ciekawe zajęcia taneczne, które obejmują ćwiczenia na koordynację ruchową, poczucie rytmu, gimnastykę, zabawy ruchowe przy specjalnie dobranej muzyce.

  Dziecko używając swego ciała w różnych sytuacjach, nie tylko eksploruje je, ćwiczy i doskonali, ale również poznaje siebie i swoje otoczenie. Ćwiczenia ruchowo – taneczne zaspokajają nie tylko potrzeby ruchowe Dziecka, ale także rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych:

  • spostrzegawczość;
  • pamięć;
  • koncentrację uwagi;
  • szybką reakcję;
  • koordynację wzrokowo – ruchową;
  • orientację w schemacie własnego ciała i w przestrzeni;

   

  Aktywizują także ciało i umysł Dziecka:

  • rozwijają wyobraźnię;
  • mobilizują do działania;
  • dostarczają nowych wrażeń i doświadczeń w zakresie komunikacji i współdziałania w grupie;
  • wyrabiają dyscyplinę wewnętrzną;
  • uczą świadomego panowania nad ruchem ciała;

  Przedszkolaki lubią tańczyć, taniec jest dla nich wspaniałą formą zabawy. W przedszkolu uczymy Dzieci prostych form tanecznych stosowanych podczas zabaw dziecięcych.

  Dzieci z zajęć tanecznych czerpią radość i zadowolenie. W takcie zajęć tanecznych każda dziewczynka staje się księżniczką na balu, a każdy chłopiec przeistacza się w swego muzycznego idola… Naprawdę, taniec sprawia, że bajki stają się rzeczywistością.

  Zajęcia plastyczne

  Zajęcia plastyczne to zajęcia, do których przywiązujemy szczególną uwagę. Wierzymy, bowiem, że uczestnictwo Dziecka w zajęciach plastycznych pozwala wspomagać jego rozwój w wielu płaszczyznach i swobodnie kształtować umiejętności niezbędne w dalszej edukacji:

  • koncentrację;
  • biegłość czytania i pisania;
  • kreatywność oraz umiejętność pracy zespołowej;

  Osobowość Dziecka kształtuje się od wczesnego dzieciństwa, a znaczenie kluczowe w tym rozwoju ma wiek przedszkolny, gdy Dziecko doznaje pierwszych przeżyć wizualno – estetycznych, a jego mózg jest najbardziej chłonny. Dlatego proponując zajęcia plastyczne mamy na celu:

  • uwrażliwienie na piękno, pobudzenie spontanicznego wyrażania uczuć oraz odkrywanie możliwości twórczych przez Dzieci;
  • pokazanie możliwości wypływających z różnych technik i oswajanie z różnorodnością tworzyw plastycznych;
  • nauczenie właściwego użycia narzędzi, materiałów oraz sposobu pracy;
  • pobudzanie do samodzielnej twórczej aktywności, rozwijanie wyobraźni;
  • doskonalenie sprawności motorycznej i manualnej pod kontrolą wzroku;
  • współdziałanie obu rąk: udział całej dłoni wraz z końcami palców;
  • rozbudzenie zainteresowania kolorem, kształtem, fakturą i materią;
  • odkrywanie zależności i kierunków przestrzennych (środek – obwód, góra – dół);
  • przeniesienie na działania plastyczne poczucia kształtu (punkt, linia, plama, bryła, płaszczyzna), przestrzeni (światło), ruchu i barwy;
  • wspieranie poczucia własnej wartości dzieci i samodzielności w działaniu, jak i w ich pracy zespołowej;

  Zajęcia gimnastyczne

  Gimnastyka stosowana w wieku przedszkolnym ma na celu ogólny rozwój, wzmocnienie organizmu oraz kształtowanie prawidłowej postawy. Stosując ją należy mieć na uwadze fizyczne możliwości dzieci w danym wieku, a proces wychowania fizycznego podporządkować właściwościom rozwijającego się organizmu.

  Wiek przedszkolny to okres intensywnego wzrostu organizmu, a od rozwijania sprawności ruchowej zależy dalszy przebieg jego rozwoju fizycznego.

  Zajęcia z gimnastyki w naszym Mini-Przedszkolu zawsze dopasowujemy do fizycznych możliwości Dziecka, podporządkowujemy je właściwościom rozwijającego się organizmu. Zajęcia prowadzone są w atrakcyjny sposób tak, aby zainteresować Dziecko i zachęcić do wspólnej zabawy ruchowej.

  Na zajęciach wykorzystujemy najprostsze rodzaje chodu, biegu, rzutu, skoku, pełzania, czworakowania i ćwiczeń równowagi. Podczas gimnastyki Dzieci korzystają z takich pomocy jak obręcze, szarfy, woreczki, piłki.

  Zajęcia umuzykalniające

  Dzieci bardzo pozytywnie odbierają zajęcia muzyczne, kochają muzykę i dźwięki. Każde Dziecko ma wewnętrzną potrzebę śpiewu, tańca zabawy.

  Poprzez zajęcia umuzykalniające Dzieci aktywnie uczestniczą w śpiewaniu, biorą udział w zajęciach ruchowych, kształcą poczucie rytmu, nabierają umiejętności współpracy w grupie.

  Spotkania z muzyką mają ogromny wpływ na rozwój aparatu mowy, słuchu muzycznego oraz wyobraźni.

  Zajęcia umuzykalniające dają Dzieciom radość i odprężenie. Celem zajęć jest zaproszenie Dzieci do radosnego kontaktu z muzyką.

  W naszym Przedszkolu staramy się właściwie kierować edukacją muzyczną Dzieci, wdrażamy je do estetycznego i emocjonalnego przeżywania muzyki. Kształtujemy w nich przeświadczenie, że kontakt z muzyką jest nie tylko potrzebny, ale przede wszystkim atrakcyjny, dostarczający wielu pozytywnych wrażeń i emocji. Dbamy o to, by sama muzyka, formy kontaktu z nią oraz metody jej opanowywania podobały się przedszkolakom. Staramy się, aby zajęcia były interesujące, różnorodne, wywoływały u dzieci uśmiech i zadowolenie.

  Gotowankowo

  Są to zajęcia, podczas  których Dzieci poznają nowe smaki, zapachy, faktury, uczą się samodzielnie przygotowywać smaczne potrawy, a przede wszystkim doskonale się bawią.

  Pod czujnym okiem swoich wychowawczyń, Dzieci mają możliwość samodzielnego przygotowania rozmaitych potraw, które potem kosztują. Zajęcia uczą Dzieci przede wszystkim czerpania radości ze wspólnego przygotowywania potraw oraz estetycznego ich podawania, rozwijają u Dzieci wrażliwość kulinarną.

  Przygotowując wspólnie posiłki Dzieci uczą się współdziałania oraz spędzania ze sobą miło czasu.

  Zajęcia prowadzone są we wszystkich grupach wiekowych. 

  Nauka języka angielskiego

  Metoda nauki języka angielskiego w naszym Przedszkolu jest przyjazna Dziecku, nastawiona na komunikację. Dla naszych przedszkolaków został opracowany program oparty na nauczaniu języka angielskiego w sposób naturalny, czyli poprzez zabawę. Zajęcia to specjalnie opracowane wierszyki, piosenki, gry i zabawy a równocześnie nauka i utrwalanie poznanych słówek.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress