Kilka słów o logopedii

 • O LOGOPEDII

  Tam, gdzie Morze Egejskie wdziera się zatoką w ateński ląd, stał zagubiony w błękicie nocy mały chłopiec. Z gniewem podnosił mokre kamyki, wkładał do ust i powtarzał głośno, uparcie, najtrudniejsze wyrazy greckie. Szorstkie kamyki bólem krzywiły dziecięcą twarzyczkę, a on bezskutecznie próbował wymówić złowieszcze wyrazy, zdania najeżone kolcami dźwięków.

  Aż nadszedł wieczór, w który przez szum wody, klaskanie wioseł i czystą jak łza muzykę cytarzysty, zabrzmiało słowo łagodne i miękkie, zamykające w sobie miłość i rozpacz wysiłku – METER – matka.

  Płynęły lata… Słowa Demostenesa smagały wichrem, płakały rozpaczą, kołysały tkliwością i grzmiały błyskawicą – niosąc mu chwałę największego mówcy starożytnej Hellady. 

  Dziś już nikt nie kaleczy ust kamieniami. Diagnozę i terapię prowadzą doświadczeni logopedzi. Opieką logopedyczną obejmowane są już niemowlęta a terapia jest prowadzona w wielu przedszkolach i szkołach.

   

  * * * * *

  W Żółtej Kaczuszce proponujemy badania logopedyczne przez doświadczonego logopedę mającego wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi Panią Elżbietę Leciał – Barszczewicz. Obejmie ona opieką specjalistyczną wszystkie dzieci wymagające pomocy.

  We wrześniu każdego roku, logopeda przeprowadza badania przesiewowe mające na celu wstępną ocenę stanu mowy, wykrycie zaburzeń jej rozwoju oraz zakwalifikowanie dzieci na zajęcia. Badania przesiewowe obejmują:

  • badanie rozumienia poleceń słownych,
  • badanie zdolności wypowiadania się,
  • badanie budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego,
  • badanie prawidłowości wymawiania dźwięków mowy i wyrazów.

   

  Podczas zajęć logopedycznych prowadzona jest terapia zaburzeń mowy. Jest to całość czynności podejmowanych przez logopedę mających na celu usunięcie tychże zaburzeń u dzieci zakwalifikowanych na zajęcia.

  Praca odbywa się w małych zespołach korekcyjnych. W czasie zajęć dziecko wykonuje ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, percepcji słuchowej, słuchu mownego, motoryki narządów mowy oraz artykulacyjne pod okiem specjalisty. Logopeda wywołuje i utrwala głoski (wadliwie dotychczas artykułowane).

  Każde dziecko objęte terapią posiada zeszyt ćwiczeń logopedycznych, który stanowi bezpośrednią płaszczyznę współpracy logopedy z domem. Logopeda wpisuje do zeszytu polecenia do wykonania w domu oraz te instrukcje, których udzielił podczas zajęć. Rodzice mają za zadanie utrwalanie z dzieckiem opracowanego przez logopedę materiału.

  Systematyczność, ścisła współpraca, stosowanie się do zaleceń logopedy są gwarancją sukcesu (trwałych efektów).

  Pod koniec wieku przedszkolnego oczekuje się od dziecka poprawnego wymawiania wszystkich dźwięków oraz swobody w posługiwaniu się mową.

  Często jednak u dzieci w tym okresie występują zaburzenia mowy, toteż powinno się możliwie wcześnie rozpocząć jej usprawnianie oraz korygowanie wszelkich zaburzeń.

   

                                                                    LOGOPEDA

  mgr Elżbieta Leciak – Barszczewicz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress