Kącik logopedyczny – porady dla Rodziców

 • Kącik logopedyczny – porady dla Rodziców

  Sprawne posługiwanie się językiem ojczystym jest podstawą sukcesów szkolnych, a potem zawodowych. Praca nad mową to nie tylko systematyczne ćwiczenia, (gdy jest taka potrzeba), to nieustanne zwracanie uwagi na to, jak dziecko mówi, to życzliwe i cierpliwe tłumaczenie, chwalenie go za ładnie wyrecytowany wiersz czy zaśpiewaną piosenkę.

  Prawidłowy rozwój mowy uwarunkowany jest właściwym rozwojem intelektualnym, fizycznym i emocjonalnym ale pamiętać należy o tym, iż mowa rozwija się tylko poprzez kontakt werbalny z drugą osobą drogą naśladownictwa.

  Jak postępować, aby rozwój mowy dziecka przebiegał prawidłowo?

  Należy:

  – niemowlę karmić piersią (unikać ułożenia w pozycji poziomej),

  – układać dziecko do snu z lekko uniesioną głową,

  – wcześnie nauczyć dziecko picia z kubka i jedzenia łyżeczką,

  – często oczyszczać dziecku nos,

  – unikać dłuższej rozłąki dziecka z matką,

  – zapewnić prawidłową atmosferę w domu,

  – zapewnić dziecku możliwość kontaktowania się z rówieśnikami (zwłaszcza powyżej 2 – 3 roku życia),

  – zadbać, aby wypowiedzi osób z najbliższego otoczenia były poprawne,

  – mówić do dziecka powoli, wyraźnie,

  – w okresie kształtowania mowy zadbać, by dziecko nie przebywało z osobami, które mają wady wymowy,

  – często opowiadać, czytać, oglądać wspólnie filmy i rozmawiać z dzieckiem na ich temat,

  – zapewnić dziecku opiekę specjalistów (pediatry, neurologa, stomatologa, ortodonty, laryngologa, audiologa,

    logopedy, psychologa),

  – zadbać, aby zaburzenia mowy zostały usunięte przed podjęciem nauki szkolnej,

  – zachęcać dziecko do mówienia, nawet jeśli ma zaburzoną mowę,

  – rozwijać wrażliwość słuchową (zabawy z dźwiękami, śpiewanie piosenek),

  – wzbogacać słownictwo dziecka oraz doskonalić umiejętność budowania zdań (rozmowy, nauka wierszy,

    wyliczanek),

  – słuchać uważnie wypowiedzi dziecka, zadawać dodatkowe pytania,

     Nie należy:

  – żądać od dziecka wielokrotnych powtórzeń słów, zawstydzać, karać za wadliwą wymowę,

  – wymagać zbyt wczesnego wymawiania poszczególnych głosek (dziecko nie przygotowane pod względem

    sprawności narządów artykulacyjnych, niedostatecznie różnicuje słuchowo dźwięki mowy, zmuszane

    do artykulacji zbyt trudnych dla niego głosek, często zaczyna je zniekształcać, wymawiać nieprawidłowo –

    utrwala błędne nawyki artykulacyjne) ,

  – zaniedbywać chorób uszu,

  – dziecka leworęcznego zmuszać do posługiwania się ręką prawą,

  – wymagać od dziecka posługiwania się mową dorosłych, ale też nie naśladować jego języka (spieszczeń używać

    tylko w zabawach),

  – utożsamiać mowy pisanej z mówioną,

  – gasić naturalnej skłonności dziecka do mówienia obojętnością,

  – podawać dziecku smoczków, gryzaczków,

  Wnikliwa obserwacja dziecka pozwala na wczesną diagnozę i fachową interwencję.

  Pamiętajmy: LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ.

  W naszym przedszkolu zajęcia logopedyczne z dziećmi prowadzone są w poniedziałki, wtorki i środy od godz. 8.30). Praca odbywa się w małych zespołach korekcyjnych. W czasie zajęć dziecko wykonuje ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, percepcji słuchowej, słuchu mownego, motoryki narządów mowy oraz artykulacyjne pod okiem specjalisty. Logopeda wywołuje i utrwala głoski (wadliwie dotychczas artykułowane); wpisuje do zeszytu polecenia do wykonania w domu oraz te instrukcje, których udzielił podczas zajęć. Systematyczność, ścisła współpraca, stosowanie się do zaleceń logopedy są gwarancją sukcesu  (trwałych efektów).

  Rodziców zainteresowanych rozwojem mowy swoich pociech zapraszam na konsultacje logopedyczne w każdą środę od godz. 8.30.

   

                              Powiastka logopedyczna

   

  Chcecie bajki? – Oto bajka.

  Żyła sobie pewna Majka,

  która, chociaż bardzo mała,

  doskonale już słyszała.

   

  I dziwiła się szalenie,

  czemu całe zgromadzenie

  pochylone nad nią nisko

  sepleniło „Dam ci WSYSTKO”?

   

  Czemu cała ta gromadka

  mama, ciocia i sąsiadka,

  co na palcach ma obrączki

  ciągle chcą ją brać NA JĄCKI?

   

  Czemu brat jej, równy z wujkiem,

  ciągle jeszcze jest AJTUJKIEM?

  Tak minęło latek kilka

  i nadeszła właśnie chwilka,

  kiedy Majka, chociaż  mała

  własny rower swój dostała.

  Zaproszony na obiadek

  z bagażnika wyjął dziadek

  prezent ukochanej Majce

  śliczny rower – tak jak w bajce.

   

  – To jest prezent, co się zowie,

  popatrz jaki piękny JOWEJ –

  mówi babcia do dziewczynki.

  – Czemu robisz takie minki?

  Majka śmiejąc się odpowie:

  – To nie JOWEJ tylko JOWEJ.

  WNIOSEK:

  Choć „R” mówić nie umiała, 

  doskonale je słyszała.

   

  Drodzy Rodzice, pamiętajmy o tym, że nasza wymowa jest wzorem do naśladowania przez dzieci. Starajmy się posługiwać prawidłową polszczyzną, mówić do dziecka powoli i wyraźnie.               

  LOGOPEDA

  mgr Elżbieta Leciak – Barszczewicz

  Materiały źródłowe:

  Kozłowska K. Wady wymowy możemy usunąć, Kielce 1998,

  Leciak – Barszczewicz E. Profilaktyka Diagnoza Terapia zaburzeń mowy, Warszawa 2006.

  Leciak – Barszczewicz E. Terapia logopedyczna, Warszawa 2007,

  Rocławski B. Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk 1998.

  Rocławski B., Fedorowska W., Wardowska B. Wczesne uwarunkowania rozwoju mowy, Gdańsk 1996,

  Sachajska E. Bajka dla nie słyszących rodziców, Biuletyn Logopedyczny 3/2001,

  Spałek E. Piechowicz – Kułakowska C. Jak pomóc dziecku z wadą wymowy, Kraków 1996,

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress